+90 312 438 80 00

  info@sstek.com.tr

Ortaklık / Yatırım

Ortaklık / Yatırım

Şirketimiz Savunma alanındaki ihtiyaçlar kapsamında firmalar kurabilir,
satın alabilir, başka firmalara katılabilir, başka firmaların yönetimine iştirak edebilir nitelikte
faaliyetlere sahiptir.

SSTEK, SSB tarafından belirlenen faaliyet alanlarında firmalara destek sağlamaktadır. Söz konusu destek, mevcut firmaya ortak olarak olabileceği gibi özel durumlarda spin-off modelinde de olabilir.ORTAKLIK KRİTERLERİ

Ortaklık yapılacak firmaların seçiminde Şirketimizce belirlenmiş 4 (dört) ana kriter mevcuttur.
Firmaların ortaklık amacı ile sunduğu ürün, teknoloji ve/veya hizmet;
- Savunma Sanayinde kullanılabilir olmalı
- Rekabet avantajı sağlamalı
- Belirli bir olgunluk seviyesinde olmalı
- Gelişimini ve devamlılığını sağlayacak, konusunda uzman çekirdek ekip, firma bünyesinde olmalı

Yapılacak ortaklıkta esas amaç, kamu sermayesi ile teknoloji üretmek değil, teknoloji üreten firmalara ve girişimci bireylere destek sağlamaktır. Sağlanan destekler ile öncelikli olarak ülke savunmasındaki ihtiyaçların karşılanması, ardından da ihracat potansiyeli oluşturularak firmaların yeni pazarlara ulaşması hedeflenmektedir.

Kamu sermayesi ile teknoloji üretmek değil,
teknoloji üreten firmalara ve girişimci bireylere destek sağlamaktır.

DESTEKLEMEDE HEDEF

- Ülke savunmasındaki ihtiyaçları karşılamak
- İhracat potansiyeli oluşturulacak firmaların yeni pazarlara ulaşması

DESTEK KAPSAMLARI

Finansal Destek
- Ürünün tam olgunluk seviyesine ulaşabilmesi için (gerekli ise) test, sertifikasyon ve kalifikasyon süreçlerinin tamamlanması
- Kapasite artırımına yönelik iyileştirmeler

Kurumsallaşma Desteği
- Organizasyonel iyileştirmeler
- Yönetim sisteminin oluşturulması
- Mentörlük hizmetleri

Pazar Desteği
- İş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlanması
- Marka değeri ile iç piyasada oluşabilecek tüm ihtiyaçlarda bilinir ve tercih edilebilir olunması
- Yurt içi pazarda kazanılan tecrübe ve referanslar ile uluslararası pazarda da yer edinilmesi