Firma Değerlendirme Formu

Firma İletişim Bilgileri

Firma İletişim Bilgileri

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı
(Proje Sahibi Firma İse)
Ortak adı/unvanı, hisse tipi(A-B,%) eklenmelidir.

İlgili Kişi

İlgili Kişi Bilgileri
İsim, adres, iletişim bilgisi, şirketteki görevi, vb.. bilgilere yer verilmelidir.

Tarihçe

Tarihçesi
Firma kuruluşu, amacı, personel sayısı, vb.. bilgiler yazılmalıdır.

Grup Firmaları

Grup Firmaları / İş Ortaklıkları
Bu bölüme varsa grup firmalarının; Unvan, Adres, İletişim Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Faaliyetleri hakkında kısa bilgi yazılmalıdır.

Firma Faliyetleri

Firmanın Mevcut Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Personel / Teçhizat Alt Yapısı

Firmanın Mevcut Personel/Teçhizat Altyapısı
(Mevcut Faaliyetler İçin)
Personel Durumu
Personel Durumu Kişi Sayısı
Teçhizat
Mevcut Altyapı/Ekipman Modeli Adedi
Firmanın Mevcut Faaliyetleri İçin Dışardan Aldığı Hizmetler (Yurtiçi ve Yurtdışı)
Hizmet Tanımı Firma Adı Yıllık Bütçesi Açıklama

Mal ve Hizmet Satışları

Mal ve Hizmet Satışları
Firmanın Mevcut Faaliyetleri İle İlgili Mal ve Hizmet Satışları
Ürünün Cinsi ve Niteliği
(Seri Üretim/Özel Sipariş
Adet
(Yıllık)
Ticari Hacmi
(Yıllık)
Süresi Vade
(Gün)
Yurtiçi / Yurdışı

Yatırımlar

Yatırımlar

İstihbarat

İstihbarat / Karşılıksız Çek / Protesto / İcra
Firma ve ortakların geçmişte yaşadığı bu konuda bir problem varsa yazılabilir.

Alınan Teşvikler

Alınan Teşvikler
1 2 3
Alınan Kurum
Teşvik Kapsamı (Yatırım, Ar-Ge vb.)
Teşvik Nevi (Hibe, İstisna, Faizsiz vb.)
Toplam Teşvik Tutarı

Alınacak Ruhsat ve İzinler

Alınacak Ruhsat ve İzinler

Alınabilecek Teşvik ve Destekler

Alınabilecek Teşvik ve Destekler

Kalite Belgeleri

Sahip Olunan Kalite Belgeleri

Taahhütname

You must agree before submitting.

BELGE EKLEME BİR SONRAKİ EKRANDA GELECEKTİR.