YENİLİKÇİ YAZILIMLAR YARIŞIYOR PROGRAMININ 3. DÖNEMİ BAŞLIYOR

YENİLİKÇİ YAZILIMLAR YARIŞIYOR PROGRAMININ 3. DÖNEMİ BAŞLIYOR

SSB Ar-Ge Daire Başkanlığı öncülüğünde SSTEK ana yükleniciliğinde yürütülen Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor Projesinin3. Dönem yarışma süreci, 15.09.2021 tarihinde SSB bünyesinde düzenlenen imza töreni ile başlatılmış oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSTEK arasında imzalanan 'Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) ve Veri Kovanı Platformu Çerçeve Sözleşmesi' ile Y³ yarışma programı altında yürütülen yarışmalar ile yapay zekâ çalışmalarında ihtiyaç duyulan verilerin etiketlenmesi amacıyla kurulan Veri Kovanı Platformunun sürdürülebilir bir program yönetimine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. SSB bünyesinde yapılan imza törenineprogram alt yüklenicilerinden olan ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM), İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi ve FIRAT Teknoloji Transfer Ofisi katılım sağlamıştır.

ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM);imzalanan sözleşme kapsamında;Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen 'Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor' yarışma programı kapsamında geniş alan gözetleme sistemlerinde ihtiyaç duyulan temel teknolojilerden biri olan Gezingecik birleştirme konusunda, yenilikçi yöntemler kullanan algoritmaların yarışacağı bir yarışmanın başlatılmasını ve yürütülmesini amaçlamaktadır. Yarışma ile, söz konusu algoritmaların performanslarının raporlanması ve literatürde yer alan en başarılı yöntemler ile kıyaslanması hedeflenmektedir.

İTÜNOVA Teknoloji Transfer ofisi; imzalanan sözleşme kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen 'Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor' yarışma programı kapsamında kullanılmak üzere pekiştirmeli öğrenme algoritmalarının birbirleri ile yarıştırılacağı bir sürü (swarm) stratejisi geliştirme ortamı/yazılımı hazırlayacak, bu yazılımın yarışma sonrasındaki bakımını ve düzeltmelerini yapacakve ayrıca yarışmacıların göndereceği modellerin skorlamasını yapacaktır. Yarışma ile söz konusu algoritmaların performanslarının raporlanması ve literatürde yer alan en başarılı yöntemler ile kıyaslanması hedeflenmektedir.

Fırat TTO;imzalanan sözleşme kapsamında SSB tarafından sağlanacak gerçek görüntüleri kullanarak sentetik görüntü verileri üretebilecek yenilikçi algoritmaların yarışacağı bir yarışma programının icra edilmesini, algoritma çıktısı sentetik verilerin kalite ve çeşitlilik metrikleri ile nesne tespiti algoritmalarının tespit performansına etkisinin literatürde tanımlı ve yarışma kapsamında geliştirilecek yöntemlere göre ölçülmesini ve sonuçların adil ve hassas bir şekilde raporlanmasını sağlayacaktır.Söz konusu yarışma ile ülkemizde yenilikçi Üretici Çekişmeli Ağlar (GAN) yardımıyla sentetik veri üretme ve bu verilerle farklı derin öğrenme modellerinin eğitilmesi konularında var olan bilgi birikiminin ortaya çıkarılması ve bu konulara yönelik akademik ve sektörel ilginin oluşturulması hedeflenmektedir.