YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KURULDU

YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KURULDU

Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde, SSTEK liderliğinde, Vakıf Katılım Bankası AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ortaklığı ile kurulan Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ülkemizde başta savunma sanayi alanında fark yaratacak yenilikçi ve ileri teknolojiler üzerine çalışan girişim ve girişimcilere destek olacak.

Savunma Sanayi, dünyanın her yerinde teknolojinin lokomotifidir. Ülkemizde de bu alanda yapılan çalışmaların ticari alana uyarlanması konusunda giderek daha başarılı örneklerini görmekteyiz. Teknoloji çok farklı boyutlara sahip olması sebebiyle iş birliğini, ortak çalışmayı, birlikte iş yapma kültürünün gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tür platformların bir yandan ürünlerin tanıtımına ve pazarlanmasına katkıda bulunurken, diğer yandan yeni iş birliği zeminlerinin de oluşmasına vesile olmaktadır. Özellikle KOBİ boyutundaki firmalarımız için buradaki iklim gerçekten çok önemlidir. Bu bağlamda, Savunma Sanayii Başkanlığı; şirketlerimizin, kobilerimizin, araştırma kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin katılım ve desteğini sağlayarak, sektörün kendi ekosistemini oluşturmasının temellerini atmıştır.

Türkiye'de 2002 yılında sadece 62 savunma sanayii projesi yürütülmekte iken, günümüzde bu sayı 750'yi geride bırakmıştır. Bu projelerin bütçeleri de 5,5 milyar dolar düzeyinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız da 56'dan 1.500'e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Türk savunma sanayiinin, dünyada ilk 100 listesine giren ana yüklenicileri, gelişmiş kabiliyetlere sahip alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri sayesinde geniş bir yelpazede kendi özgün ürünlerine sahip hâle gelmiş, bu gayretlerin neticesinde savunma sanayiindeki dışa bağımlılığı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine inmiştir. Türk savunma sanayiinin dışa bağımlılığını bitirme hedefi, iyi bir noktaya gelmiş olup, Ülkemiz artık teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, Savunma sanayimizin dışa bağımlılığını bitirmek için güç birliği yaparak, ülkemizde girişim sermayesi yatırımları yapmak amacıyla T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı himayesinde, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ liderliğinde, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ortaklığı ile yola çıkıyoruz. Yüksek teknoloji ve savunma sanayi odaklı üretimi hedefleyen, ihracatı artırma ithalatı ikamesi potansiyeli yüksek şirketlerimize kaynak oluşturmak amacıyla, Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu faaliyetlerine başlamaktayız.

Kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ve yüksek teknoloji odaklı üretimi hedefleyen, ihracatı artırma ve/veya ithal ikamesi potansiyeli yüksek, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme potansiyelinden ve bölgesel güç olma vizyonundan fayda sağlayacak ve stratejik coğrafi lokasyon, görece düşük maliyetli kalifiye personel gibi Türkiye'ye özgü unsurlar ile rekabet avantajına sahip olan şirketler öncelikli olmak üzere, büyüme finansmanı ve profesyonel yönetim ile beraber uluslararası alanda rekabetçi hale gelebilmeleri amacıyla, bu yenilikçi şirketlere katılım finans ilke ve standartlarına uygun olarak yatırım yapmaktır. Yatırımlarımızda öncelikli alan, Savunma Sanayii alanındaki dışa bağımlılığımızı azaltan ve ülkemizin sahip olmadığı yetenek ve kapasitesinin artırılması olacaktır.

Bu fonla, amacımız savunma sanayimizin dışa bağımlılığını azaltmak kadar, özellikle yenilikçi teknolojilere, dinamik genç kitleye girişim sermayelerimizin önünü açmak, onlara destek olmak. Fonla yerli ve milli üretim hedeflerinin desteklenmesiyle orantılı olarak, ithalatı değil ihracatı hedefleyen, sadece iç kullanımı değil önemli ölçüde dış pazarı hedefleyen bir yola çıkacağız.