ÜRTEMM

İleri üretim teknolojilerinin temelini oluşturacak endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak ve bu bağlamda inovatif projeler yürüterek uzay ve havacılık sektörüne öncülük etmek amacıyla Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (ÜRTEMM) kurulmuştur.