TRBOR BOR TEKNOLOJİLERİ

TRBOR BOR TEKNOLOJİLERİ

Bor Karbür (B?C) ve Diğer Bor Esaslı İleri Malzemelerin Üretimi ve Ticareti
TRBOR Bor Teknolojileri AŞ; SSTEK, Eti Maden, TUSAŞ ve Bor Savunma ortaklığı ile kurulmuştur.
TRBOR'un misyonu, ülkemizin en önemli zenginlik kaynaklarından biri olan bor mineralinin global standartlarda, yüksek teknoloji ile donatılmış tesislerde katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesidir.
TRBOR için öncelikli hareket alanı savunma sanayimiz için 'balistik bor karbür (B?C) üretimi' olarak kararlaştırılmıştır. Ardından başta titanyum diborür (TiB?) olmak üzere diğer bor esaslı ileri malzemeler üzerinde de çalışmalar yürütülecektir.

Faaliyet ve Kullanım Alanları
? Balistik B?C toz üretimi
? Toz karakterizasyonu
? Balistik testler
? Plaka üreticileri için sinterleme reçetelerinin oluşturulması
? Ar-Ge / Ür-Ge